Novela zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Týká se to i vašich www stránek nebo mobilní aplikace? Pokud jste dle zákona povinni řešit přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací, co to pro vás vlastně znamená? Proč je dobré přístupnost řešit, i když nejste povinný subjekt?

O čem zákon je:

Zákon řeší předpis Evropské unie upravuje přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných povinnými subjekty.
Za přístupnou lze považovat takovou internetovou stránku či mobilní aplikaci, kterou bude osoba se zdravotním postižením schopna i přes svůj zdravotní hendikep za pomocí asistenčních technologií či specializovaných programů, které má k dispozici, efektivně používat.

Pro koho platí (povinný subjekt):

 1. stát,
 2. územní samosprávný celek,
 3. právnická osoba zřízená zákonem,
 4. právnická osoba zřízená nebo založená státem,
 5. právnická osoba zřízená / založená pro potřeby obecného zájmu (podrobnosti viz. novela zákona)
 6. dobrovolný svazek obcí,
 7. vysoká škola, škola a školské zařízení,
 8. kvalifikovaný správce systému elektronické identifikace.

Co nového směrnice EU a český zákon č. 99/2019 Sb. o přístupnosti přináší oproti současnému stavu?:

 • Kromě orgánů státní správy a samosprávy se povinnost přístupnosti nově rozšiřuje na mnohé další organizace veřejného sektoru.
 • Kromě webových stránek musí být přístupné i mobilní aplikace, předtočené mediální nahrávky a dokumenty kancelářských aplikací.
 • Zvýší se vymahatelnost v případě nedodržení požadavků na přístupnost.
 • Technické požadavky na přístupnost jsou specifikovány modernější normou založenou na široce používaném mezinárodním standardu WCAG 2.1.
 • Přístupnost ve veřejném sektoru je nyní upravena jednotně v celé Evropské unii. To by mělo usnadnit práci firmám, které informační systémy pro veřejný sektor vyvíjí, protože mohou nabízet své služby a produkty ve všech členských zemích, aniž by je kvůli odlišným požadavkům na přístupnost musely upravovat.

12 dlouhodobě stálých doporučení pro přístupnost webu, které hodně pomohou a moc nestojí.

 1. Dbejte na sémantiku. Vyznačte nadpisy značkami h1 až h6, seznamy značkami ul, ol, li, dl, dt, dd, odstavce značkou p. Nezapomeňte na vhodně skryté pomocné nadpisy nad důležitými částmi stránky, případně – pokud chcete mít progresivní přístup k věci – použijte landmarky z WAI-ARIA.
 2. Důležitým grafickým prvkům, nesoucím významové sdělení, přiřaďte relevantní textovou alternativu pomocí atributu alt, případně – například u komplikovanějších obrázků, grafů či fotogalerií – přidejte textový popis třeba formou tabulkových dat či článku. Dekorativní grafiku schovejte pomocí CSS nebo jí přiřaďte prázdný atribut alt.
 3. Dbejte na dostatečný barevný kontrast a čitelnost textu, nesoucího významovou informaci. Vyzkoušejte přístupnost webu při jiných barevných schématech operačního systému než je standardní schéma (například Vysoký kontrast – černá).
 4. Projděte si web z klávesnice. Pokud se dostanete na všechny prvky, které mohou získat focus, a můžete s nimi pracovat, je to v pořádku. Nezapomeňte na dostatečné vizuální zvýraznění prvku, který získá focus při procházení webu z klávesnice i při najetí kurzorem myši.
 5. U formulářů definujte vazbu mezi prvkem a jeho popiskem pomocí vazebních atributů for a id, případně pomocí atributu title. U složitějších formulářů použijte i značky fieldset a legend. Informaci o povinné položce zahrňte do popisku formulářového prvku (tzn. *či slovo povinné je součástí popisku proto, aby se tuto informaci uživatel dozvěděl současně s popiskem). Nezapomeňte na smysluplné chybové hlášky a nápovědné texty. Formulář vždy opatřete tlačítkem pro jeho odeslání.
 6. U tabulek dávejte do každé buňky pouze informace, které spolu logicky souvisí. U složitějších tabulek vyznačujte záhlaví řádku a sloupce, případně použijte id a headers pro vazbu buňky a jejích záhlaví. Tabulky používejte k prezentaci křížově závislých dat (tabulková data), ne pro layout stránky.
 7. Vytvořte konzistentní navigaci napříč webem. Nezapomeňte na titulky stránek, u rozsáhlejších webů poskytněte drobečkovou navigaci, mapu webu a/nebo vyhledávání.
 8. Odkazy v textu dostatečně odlište (ideálně podtržením) od okolního textu. Pokud je to možné, vyhněte se odkazům typu zde, více, atp. a vytvářejte popisné texty odkazů. U odkazů vedoucích mimo web, na jiný obsah než HTML či otevírající nové okno prohlížeče nezapomeňte na tuto skutečnost upozornit.
 9. Nespoléhejte na to, že návštěvník je schopen vnímat vizuální aspekty stránky (barvu, tvar, rozložení, velikost). Informace – pokud to jejich charakter nevylučuje – publikujte tak, aby byly nezávislé na vizuálním vnímání.
 10. Vyvarujte se zvukovému podkresu stránky. Pokud už jej musíte použít, umožněte jej uživateli jednoduše vypnout. Vyvarujte se blikajícím či scrollujícím textům nebo provádění akcí, jejichž spuštění je vyvoláno bez iniciativy uživatele.
 11. Pokud používáte Javascript, zajistěte – pokud to charakter webu nevylučuje – aby důležité informace a funkcionalita stránky byly přístupné při zapnuté i vypnuté podpoře Javascriptu.
 12. Flash může být dobrý sluha, ale zlý pán. Stejně jako jiné technologie, i Flash lze udělat přístupně i nepřístupně. I při tvorbě Flashe proto myslete na textovou vrstvu ve Flashi, ovládání Flashe z klávesnice či popisné texty u tlačítek a dalších ovládacích prvků.

Pokud patříte k těm, kteří neradi čtou zákony nebo se chcete jednoduše poradit, kontaktujte nás! Vše rádi vysvětlíme a poradíme, zda by ve vašem případě bylo dobré přístupnost řešit nebo jste dokonce povinni ji řešit.