SW řešení pro elektronické platební rozkazy a návrhy na exekuce

REFICOR s.r.o. – dceřiná společnost České pojišťovny, a.s.

Záměrem zadavatele bylo ušetřit na soudních poplatcích, které byly v době požadavku na dodání aplikace dvojnásobné pro „papírovou“ cestu podávání žalob (oproti podávání elektronickému). Aplikaci jsme dodali od návrhu, přes programování a testování, a nainstalovali ji do infrastruktury mateřské společnosti zadavatele (České pojišťovny, a.s.). Aplikaci jsme též napojili na okolní systémy (s výměnou informací o pohledávkách a exportem platebních údajů).

Jako výstup vzniklo řešení eDebit pro tvorbu elektronických platebních rozkazů (žalob), sestavovaných z informací a příloh importovaných z provozních systémů klienta. eDebit byl dále integrován na systémy české justice pro odesílání podání a sledování stavu podaných žalob.

Česká pojišťovna

Nenašli jste, co hledáte?

Řešíte něco podobného? Poradíme, jak by šlo uvedené využít u Vás.