Zakázkový software pro ekonomické plánování / controlling

Kingspan, a.s. – výrobce izolačních a zateplovacích systémů

Firemní aplikace vytvořená na základě požadavků zadavatele, jako náhrada původní sady Excelových sešitů. Úkolem aplikace je modelování budoucí ekonomiky firmy, z pohledu manažerského, účetního, cash-flow a multiměnového. Model zahrnuje produktovou strukturu zadavatele, organizační strukturu (včetně evidence v různých měnách), specifické výpočty zadavatele a pracuje na bázi plovoucího forecastu.

Výstupem projektu je controllingová aplikace. Jádrem aplikace je komplexní výpočtový model, který na základě vstupů sledovaných ekonomických veličin počítá a reportuje odhadované budoucí hodnoty rozvahy, výsledovky a cash-flow.

Kingspan

Nenašli jste, co hledáte?

Řešíte něco podobného? Poradíme, jak by šlo uvedené využít u Vás.