Systém pro evidenci klientů svozu odpadu

Obec Nelahozeves

Potřebou klienta bylo evidovat zákazníky a pronajímané nádoby na svoz odpadu v obci (komunálního, bioodpadu). V rámci projektu jsme vytvořili online systém pro evidenci klientů a parametrů svozu odpadu. Systém umožňuje tvořit reporty obsahující informace o různých stavech a využití popelnic (objednané, nové, přidělené, rozbité, ve skladu …). Zásadní pro realizaci systému byl požadavek hlídání občanů, kteří nemají popelnici přiřazenou a též tarifní systém se zobrazením plateb obyvatel. Specifický je dále bodový systém vytvořený za účelem odměňování občanů za každé nepřistavení popelnice k vývozu. Body na konci roku generují finanční odměnu – bonus. Systém je z velké míry automatizovaný, díky importům dat od společnosti zajišťující svoz odpadu.

Výsledkem spolupráce je přehledná a uživatelsky přívětivá webová aplikace vyhovující potřebám obce, která je vytvořena v PHP jazyce a funguje pod frameworkem Nette. Nespornou výhodou aplikace je její přístupnost odkudkoliv, provozovateli tak odpadá řada administrativy díky tomu, že občan má v aplikaci klíčové informace k nahlédnutí.

Obec Nelahozeves

Nenašli jste, co hledáte?

Řešíte něco podobného? Poradíme, jak by šlo uvedené využít u Vás.