Informační systém pro školy

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. s r. o.

Úkolem bylo vytvořit informační systém na míru pro potřeby střední školy. Škola potřebovala vytvořit aplikaci pro komplexní evidenci žáků, ročníků, tříd, předmětů, skupin žáků, známek. Řešili jsme hned několik nevšedních požadavků. Například aplikace podporuje propracovaný bodový systém hodnocení za aktivitu žáků (např. účast na školních nebo národních soutěžích). Způsobů klasifikace poskytuje systém vícero (hodnocení žáků v %, bodech i známkách a dále je v systému k dispozici též hromadné zadávání hodnocení pro třídu / skupinu studentů pro usnadnění práce pedagogů).

Pro školní prostředí jsou důležité notifikace a statistiky pro učitele, žáky i jejich rodiče. V informačním systému jsme proto vytvořili funkci zpráv o prospěchu a statistický nástroj pro lepší přehlednost a okamžitou informovanost rodičů i žáků o průměru či zhoršení žáka v prospěchu.

U projektu jsme řešili potřebu zadávání tematických plánů pro celý rok, jejich následné zobrazování i katalog pro archivaci na další roky k užití učiteli v dalších třídách.

Výsledkem projektu je snadno ovladatelná webová aplikace přesně na míru potřeb školy, která je vytvořena v PHP jazyce a funguje pod frameworkem Nette. K aplikaci se mohou uživatelé přihlásit z pohodlí domova nebo kdekoliv s připojením k internetu. Výhodou vytvořeného informačního systému je jeho propojení s Bakaláři, nadčasovost a možnost jeho využití v širokém spektru škol.

PSJG

Nenašli jste, co hledáte?

Řešíte něco podobného? Poradíme, jak by šlo uvedené využít u Vás.