EduLine pro řízení vzdělávací činnosti

Státní úřad inspekce práce

Zadavatel v rámci výběrového řízení poptával nasazení informačních systému pro řízení vzdělávací činnosti. Projekt jsme zrealizovali jako dodávku řešení EduLine, které jsme zde významně přizpůsobili, aby respektovalo specifické požadavky poptávky (EduLine bylo původně zaměřeno primárně na agendu vzdělávací společnosti).

Výsledkem je interní aplikace, skrze kterou je plánováno, schvalováno a reportováno vzdělávání (odborné, jazykové, externí i interní) v centrále a všech oblastních inspektorátech práce.

SUIP

Nenašli jste, co hledáte?

Řešíte něco podobného? Poradíme, jak by šlo uvedené využít u Vás.