Vyúčtování nákladů na provoz budovy

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s. – provozovatel VTP

Záměrem zadavatele bylo zefektivnit rozpočty nákladů prováděné v Excelu, kdy časté změny nájemců přinášely vysokou míru chybovosti výpočtů. V těsné spolupráci se zadavatelem jsme analyzovali prováděné operace při vyúčtování, navrhli (graficky i technicky) rozpočtovou aplikaci, systém naprogramovali a pomohli klientovi naplnit jej provozními daty.

Výstupem je online aplikace pro evidenci budov, měřidel, nájemců a průběžné evidování odebraných služeb. Na základě informací v aplikaci jsou vystavovány měsíční předpisy plateb a následně roční vyúčtování.

TCHK

Nenašli jste, co hledáte?

Řešíte něco podobného? Poradíme, jak by šlo uvedené využít u Vás.