Grafický návrh webu, redakční systému pro jeho správu, katalog her

MINDOK s.r.o. – vydavatelství moderních společenských her

Zadavatel u nás vyžádal vytvoření webových stránek firmy, na základě dodaného grafického návrhu. Nasadili jsme redakční systém a doplnili (doprogramovali) klientem spravovatelný katalog her, s jejich kategorizací dle několika charakteristik a možností vkládat dodatečné informace (obrázky, odkazy, a jiné).

Výsledkem je webová stránka vydavatelství s katalogem her, ve kterém je možné vyhledávat podle více kritérií.

Nenašli jste, co hledáte?

Řešíte něco podobného? Poradíme, jak by šlo uvedené využít u Vás.